Databank sport

 
English | Nederlands

Twenthe

Naam Twenthe
Alternatieve namen
  • E.V.C. (vóór feb. 1939)
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum mei 1932 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1931-1938)
  • Twentsche Voetbalbond (1938)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 19 mei 1931, p. 557 (plaats; Bond).

Sport illustratie 9 aug. 1932, p. 772 (toetreding E.V.C. in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 2).

Sport illustratie 17 aug. 1937, p. 1025 (registratie R.K.F. E.V.C. Almelo in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 7 juni 1938, p. 757 (afgevoerd in R.K.U.V.B.).

Sportkroniek 6 feb. 1939, p. 149 (registratie naamswijziging; T.V.B.).

Jubileumboek T.V.B. 1899-1939, p. 84 (clubhistorie; overgekomen van R.K.U.V.B.).

Bos, Twentse ros, p. 27 en 137 (naamswijziging in 1938).

Opmerkingen

Twenthe was geregistreerd als 11 - 1939.

E.V.C. werd geroyeerd "ingevolge de bisschoppelijke bepalingen ... Men vermoedt dat de eenige reden is, dat deze vereeniging van 50 leden niet wenscht te combineeren met P.H. te Almelo, waartoe was geadviseerd, terwijl P.H. op deze fusie geen prijs stelt en Almelo groot genoeg is voor twee vereenigingen"; Sport illustratie 5 juli 1938, p. 865.

Het bestuur van de R.K.U.V.B. antwoordt: "Bij het royement hebben geen concrete feiten den doorslag gegeven, doch de niet-katholieke mentaliteit bij E.V.C."; Idem, p. 866.