Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging T.H.O.R. (Tot Heil Onzer Ribbenkast)

Naam Gymnastiekvereeniging T.H.O.R. (Tot Heil Onzer Ribbenkast)
Plaats Bergambacht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 13 september 1919 (oprichting)
Einddatum december 1931 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 30 oktober 1919 no. 47
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1920-1931)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland
  • Turnkring Gouda en Omstreken (1920)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 8 dec. 1919 no. 258 (KB; no. 4113; oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1920, p. 11 (toetreding).

De Goudsche sport 2 nov. 1920, p. 56 (Turnkring Gouda en Omstreken).

Jaarverslag K.N.G.V. 1931, p. 9 (afgevoerd als Bondslid wegens wanbetaling).