Databank sport

 
English | Nederlands

U.D.I.

Naam U.D.I.
Plaats Tolbert
Provincie Groningen
Begindatum 1920 (eerste vermelding)
Einddatum juni 1937 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1929-1936)
Regionale bond
  • West-Groningsche Korfbalbond (1920)
  • Noordelijk Korfbalverbond (1920-1937)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 13 okt. 1920, p. 1.

Officiële adreslijsten N.K.B. 1921-1922 (N.K.V.).

Korfbal 19 mei 1926, p. 1 (heroprichting).

Korfbal revue 29 nov. 1928, p. 128-129 (N.K.V.).

Korfbal revue 23 mei 1929, p. 310 (toetreding N.K.B.).

Officiëele adreslijsten N.K.B. 1929-1930 (N.K.B.).

N.K. 12 feb. 1936, p. 2 (terugtrekking uit N.K.B.).

Noordelijk sportblad 19 jan. 1937, p. 14 (genoemd als ontbonden in N.K.V.).

N.K. 16 juni 1937, p. 5 (royement N.K.B. wegens wanbetaling).

Officiële adreslijsten N.K.B. 1941-1942 (Afd. Groningen).

Beukema, 75 Jaar korfbal in Drenthe en Groningen, p. 5-7 (W.G.K.B.).

Opmerkingen

Tolbert behoorde in 1920 tot de oprichters van de West-Groningsche Korfbalbond; Noordelijk sportblad 22 juli 1920, p. 8.

 

Te Tolbert is een nieuwe korfbalclub opgericht met aanvankelijk 24 leden. Als naam werd weder aangenomen U.D.I. (zoo heette n.l. ook de voor een paar jaar opgeheven club); Korfbal 19 mei 1926, p. 1.

 

Gerehabiliteerd?