Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Sandow

Naam Gymnastiekvereeniging Sandow
Plaats Bolnes
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 19 juli 1909 (oprichting)
Einddatum 1924 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 20 januari 1916 no. 38
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1914-1924)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916, 1924)
  • Turnkring Dordrecht en Omstreken (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 5 apr. 1916 no. 82 (KB; no. 364; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 90 en 136 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 673.

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 53 (afgeschreven in Jaarverslag 1924).

Het Turnblad 5 mrt. 1925, p. 74 (afgevoerd door ontbinding).