Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Hercules

Naam Gymnastiekvereeniging Hercules
Plaats Bodegraven
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 9 september 1909 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 31 december 1919 no. 14
Doelstelling

De ontwikkeling van het lichaam te bevorderen [door de beoefening der gymnastiek en lichte athletiek].

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1910-1916, 1919-1930, 19??)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Turnkring Gouda en Omstreken (1920)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 89 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 574.

Jaarverslag K.N.G.V. 1919, p. 9 (toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 18 feb. 1920 no. 34 (KB; no. 420; oprichting 1-9-1909).

De Goudsche sport 2 nov. 1920, p. 56 (Turnkring Gouda en Omstreken).

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (15-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Jaarverslag K.N.G.V. 1930, p. 13 (bedankt).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 74 (Kring Gouda en Omstreken).

Het Turnblad 26 apr. 1940, p. 66 (plaats en Kring).

Het Turnblad 18 juli 1941, p. 114 (plaats en Kring).

Opmerkingen

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 89: "Tijdens de mobilisatie rustend".