Databank sport

 
English | Nederlands

D.E.M.K.A.

Naam D.E.M.K.A.
Opmerkingen over naam Ook als Demka.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 6 december 1938 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Kantoor Voetbalbond (1938-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Utrechts volksblad 26 juni 1939, p. 6 (toetreding in Jaarverslag U.K.V.B. 1938/1939).

Jaarverslag U.K.V.B. 1939-1940, p. 12-13 (deelname in 1938-1940).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting en zaterdag).

Sportkroniek 10 feb. 1941, p. 103 (registratie clubnaam; Onderafd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overgekomen uit de U.K.V.B.).

Opmerkingen

D.E.M.K.A. was geregistreerd als 12 - 1941.

De Sportvereeniging Demka bestond uit personeel van de Nederlandse Staalfabriek v.h. J.M. de Muinck-Keizer N.V.; Utrechts volksblad 26 juni 1939, p. 6.