Databank sport

 
English | Nederlands

Tennis Club Advantage

Naam Tennis Club Advantage
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 22 januari 1916 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 25 juni 1919 no. 94
Doelstelling

De beoefening der tennissport en om een band van gezelligheid te vormen tusschen de leden onderling.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Utrecht
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 4 aug. 1919 no. 169 (KB; no. 2547; oprichting).

Sportkroniek 14 apr. 1920, p. 821 (toetreding).

Sportkroniek 20 jan. 1922, p. 86 (bedankt als bondslid).

Lawn Tennis en Golf 9 apr. 1924, p. 17.

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1938 en 1939.

Opmerkingen

Bedankt als bondslid; Lawn Tennis en Golf 27 feb. 1924, p. 1. 

Niet genoemd in 1929-1937.