Databank sport

 
English | Nederlands

Arnhemsche gymnastiekvereeniging T.H.O.R. (Tot Heil Onzer Ribbenkast)

Naam Arnhemsche gymnastiekvereeniging T.H.O.R. (Tot Heil Onzer Ribbenkast)
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 20 januari 1899 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 14 juni 1904 no. 55; 21 juli 1928 no. 29
Doelstelling

De beoefening en bevordering der gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1900-1927, 1934)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Neder-Veluwsche Turnkring
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 21 juli 1904 no. 169 (KB; nr. 646; afkorting en oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 42 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 303.

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (25-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Oostelijk sportblad 8 nov. 1927, p. 18 (bedankt na conflict met Verbond).

Jaarverslag K.N.G.V. 1927, p. 9 (bedankt).

Bijvoegsel Staatscourant 7-8 sep. 1928 no. 175 (KB; no. 846; verlenging).

Het Sportblad (Haarlem) 24 sep. 1934 (hertoetreding K.N.G.V.).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 68 (Neder-Veluwsche Turnkring).

Het Turnblad 6 jan. 1939, p. 8 (40-jarig bestaan).

Het Turnblad 21 juni 1940, p. 98 (plaats).