Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Gymnastiekvereeniging Sport Staalt Spieren (S.S.S.)

Naam R.K. Gymnastiekvereeniging Sport Staalt Spieren (S.S.S.)
Plaats Poeldijk
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 juni 1919 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 3 januari 1921 no. 58
Doelstelling

Om met bescherming en verzorging der godsdienstig-zedelijke belangen, de gymnastiek in ruimen zin onder roomsch katholieken in een R.K. vereeniging te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • D.H.G.B. (1924)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 1 feb. 1921 no. 22 (KB; no. 482; afkorting en oprichting).

Sport illustratie 4 nov. 1924, p. 914 (plaats en D.H.G.B.).