Databank sport

 
English | Nederlands

Turnlust

Naam Turnlust
Plaats Andijk West
Provincie Noord-Holland
Begindatum 25 september 1912 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 15 januari 1921 no. 68
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1921, 1933)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland
  • Westfriesche Turnbond (1916)
  • Turnkring West-Friesland
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 147 (Westfriesche Turnbond; niet aangesloten bij N.G.V.).

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 21 aug. 1919, p. 4 (plaats; Westfr. Turnbond).

Bijvoegsel Staatscourant 25-26 feb. 1921 no. 40 (KB; no. 559; oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1921, p. 10 (toetreding).

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 12 (toetreding per 1 jan. 1933).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 70 (Kring West-Friesland).

Het Turnblad 3 feb. 1939, p. 25 (plaats).

Opmerkingen

In 1922 vierde Turnlust te Andijk 5-jarig bestaan; Jaarverslag K.N.G.V. 1922, p. 22. Heroprichting ?