Databank sport

 
English | Nederlands

R.A.C.

Naam R.A.C.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum september 1918 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den N.V.B. 17 sep. 1918, p. 1 (registratie clubnaam zonder Bond).

Opmerkingen

R.A.C. was geregistreerd als 38 - 1918.

 

Melding oprichting R.A.C. (Rotterdamsche Assurantie Combinatie) door enige kantoorbedienden uit het assuratievak; Rotterdamsch nieuwsblad 3 mrt. 1913, p. 18.

 

Melding oprichting R.A.C. (Rotterdamsche Assurantie Combinatie) bestaande uit personeel van de firma Caarter en Obreen; Rotterdamsch nieuwsblad 8 mei 1920, p. 2.