Databank sport

 
English | Nederlands

The Bervo Boys

Naam The Bervo Boys
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum oktober 1930 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 16 okt. 1930, p. 519 (verzoek toetreding R.C.V.B.).

Lichaamsoefening 11 juni 1931, p. 319 (wedstrijd tegen O.D.I.V.E.O.).