Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Sportvereeniging Be Quick

Naam Christelijke Sportvereeniging Be Quick
Opmerkingen over naam Vanaf 1941 Be Quick 1928.
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 22 november 1928 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • C.N.V.B. (1929-1940)
Regionale bond
  • Afdeling Zwolle (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 14 nov. 1929, p. 553 (toetreding).

Lichaamsoefening 2 jan. 1930, p. 11 (clubgegevens).

Lichaamsoefening 27 nov. 1930, p. 607 (tweejarig bestaan).

Lichaamsoefening 11 juni 1931, p. 319 (Christ. Sportver. Be Quick).

De C.N.V.B.-er 7 dec. 1938, p. 3 (10-jarig bestaan).

De C.N.V.B.-er 8 nov. 1939, p. 8 (adreslijst Afd. Zwolle).

PO en ZC 17 sep. 1940, p. 4 (indeling Be Quick in Onderafd. Zwolle).

Sportkroniek 23 jan. 1941, p. 58 (registratie naamswijziging; Onderafd. Zwolle).

PO en ZC 27 sep. 1941, p. ?? (indeling Be Quick 1928 Onderafd. Zwolle).

Adresboek K.N.V.B.-Zwolle 1949-1950 (oprichting).

Site Be Quick '28 (oprichtingsdatum).

Opmerkingen

De club was onderafdeling van de plaatselijke jongemannenvereniging; De C.N.V.B.-er 7 dec. 1938, p. 3.

 

Be Quick 1928 was geregistreerd als 7 - 1941.