Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging

Naam Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 oktober 1870 (oprichting)
Einddatum 1921 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 17 april 1883 no. 58; 15 oktober 1886 no. 29; 21 februari 1902 no. 3; 26 september 1928 no. 27
Doelstelling

Gelegenheid geven tot lichamelijke ontwikkeling door gymnastische oefeningen, de hanteering der wapenen en bevorderlijk zijn aan de uitbreiding der gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1873-1921)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 15 juni 1883 (KB).

Staatscourant 30 dec. 1886 (wijziging statuten; aangegaan 29 jaar vanaf 1-10-1870).

Nederlandsche Sport 20 feb. 1897, p. 12-13 (wedstrijd in Leiden).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Staatscourant 14 mrt. 1902 (wijziging statuten; aangegaan 29 jaar vanaf 1-10-1899).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 107 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 16.

Jaarverslag K.N.G.V. 1921, p. 11 (afgeschreven).

Bijvoegsel Staatscourant 23 okt. 1928 no. 207 (KB; no. 1082; verlenging).

Opmerkingen

In 1916 niet aangesloten bij Rotterdamsche Turnbond; Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 143.