Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Gymnastiekvereeniging Lona

Naam R.K. Gymnastiekvereeniging Lona
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum juli 1931 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • A.G.B. (1931)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 7 juli 1931, p. 733 (plaats; A.G.B.).

Sport illustratie 16 feb. 1932, p. 176 (toetreding in jaarverslag A.G.B. 1931/1932).

Oostelijke sportbode 12 feb. 1934, p. 17 (uitvoering van "deze nog zoo jonge vereeniging").

Katholieke sport 5 mrt. 1940, p. 57 (plaats en Bond).