Databank sport

 
English | Nederlands

T.O.P.

Naam T.O.P.
Plaats Willemsoord Ov
Provincie Overijssel
Begindatum september 1924 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 3 sep. 1924, p. 5 (plaats).

Korfbal 1 okt. 1924, p. 5 (plaats).

Opmerkingen

Sportblad voor Friesland 24 juni 1924, p. 204 onder Uit Willemsoord: "Door eenige leden der vroeger hier bestaande korfbalver. was dinsdagavond een vergadering opgeroepen, teneinde wederom te trachten een dergelijke vereeniging op te richten, daar de nog bestaande wegens het geringe aantal leden geen wedstrijden meer kon spelen. De oproeping had, dank zij veler medewerking, een gunstige uitslag."