Databank sport

 
English | Nederlands

D.V.Z. (Door Volharding Zegevieren)

Naam D.V.Z. (Door Volharding Zegevieren)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum juni 1927 (eerste vermelding)
Einddatum september 1930 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1927-1930)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 9 juni 1927, p. 715 (registratie clubnaam; R.V.B.).

O.M. van den R.V.B. 9 aug. 1927, p. 1 (afkorting en toetreding).

Adreslijst R.V.B. 1927-1928, p. 60 (nieuw toegetreden clubs).

O.M. van den R.V.B. 8 sep. 1930, p. 3 (royement wegens wanbetaling).

Sportkroniek 11 sep. 1930, p. 1139 (opheffing).

Sportkroniek 13 juli 1933, p. 783 (verval clubnaam door royement).

Opmerkingen

D.V.Z. was geregistreerd als 46 - 1927; Sportkroniek 13 juli 1933, p. 783 (verval clubnaam door royement).