Databank sport

 
English | Nederlands

Bloemen Boys

Naam Bloemen Boys
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 24 april 1937 (oprichting)
Einddatum april 1938 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1937-1938)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Adreslijst U.P.V.B. 1936-1937 (bijgeschreven).

Adreslijst U.P.V.B. 1937-1938 (met potlood doorgehaald).

Sportkroniek 24 mrt. 1938, p. 395 (registratie clubnaam; U.P.V.B.).

Sportkroniek 21 apr. 1938, p. 522 (verval clubnaam door plaatsing buiten Bondsverband).

Jaarverslag U.P.V.B. 1937-1938, p. 13 (toetreding en royement).

Opmerkingen

Bloemen Boys was geregistreerd als 24 - 1938; Sportkroniek 21 apr. 1938, p. 522 (verval clubnaam door plaatsing buiten Bondsverband).

 

Niet genoemd in Adreslijst U.P.V.B. 1938-1939.