Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Lawn Tennis Bond

Naam Amsterdamsche Lawn Tennis Bond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum april 1921 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Amsterdam
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 20 apr. 1921, p. 868-869 (plan voor oprichting nieuwe A.L.T.B.).

Sportkroniek 29 juni 1921, p. 1063-1064 (heroprichting).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927, 1933 en 1939. 

Opmerkingen

Tijdens de vergadering van apr. 1921 zegden Smash, Stadivo, Prinses Juliana, N.S.M., A.S.T.V., D.D.V., Festina en T.I.O.S. toe lid te worden van de Bond; Sportkroniek 20 apr. 1921, p. 869.

 

Melding van oprichting van (nieuwe) Amsterdamsche Lawn-Tennisbond in Sportkroniek 29 juni 1921, p. 1063-1064.