Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Lawn Tennis Bond

Naam Amsterdamsche Lawn Tennis Bond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 18 mei 1901 (oprichting)
Einddatum 1917 (opheffing)
Koninklijk Besluit 24 juni 1902 no. 26
Doelstelling

Den bloei van het lawn-tennisspel te Amsterdam te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het nieuws van den dag 18 juni 1901, p. 7 (oprichting).

Staatscourant 10 juli 1902 (KB; oprichting).

De Sport 10 mei 1906, p. 492 (bestuur).

Sportkroniek 7 juni 1906, p. 860-861 (jaarverslag over 1905).

Sportkroniek 1 juli 1908, p. 1.

Officieel jaarboekje van den N.L.T.B. 1914, p. 138.

Sportkroniek 30 jan. 1917, p. 517 (bedankt wegens ontbinding voor N.L.T.B.).

Sportkroniek 20 apr. 1921, p. 868 (ontbonden tijdens W.O. I).

Opmerkingen

De Bond had tot doel "het aanleggen en verbeteren van lawn-tennisbanen in de hoofdstad"; Het nieuws van den dag 18 juni 1901, p. 7.

 

"Ongeveer 10 jaren geleden heeft er te Amsterdam een tennisbond bestaan, welke aan de Const. Huygensstraat - toentertijd een belangrijk sportcentrum - zeer goede banen exploiteerde en waar jaarlijks twee wedstrijden, één in april, alleen open voor Amsterdammers, en één in juni gehouden werden. Bij het uitbreken van den oorlog viel de Amsterd. Tennisbond uiteen. Door barakkenbouw moesten de banen verdwijnen"; Sportkroniek 20 apr. 1921, p. 868.