Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en schermvereeniging Door Oefening Sterk

Naam Gymnastiek- en schermvereeniging Door Oefening Sterk
Plaats Scheveningen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 8 maart 1904 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 31 mei 1904 no. 50
Doelstelling

Bevorderen van den lichamelijken welstand in het bijzonder en van de gymnastiek en schermkunst in het algemeen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 23 juni 1904 no. 145 (KB; nr. 615; oprichting).

Opmerkingen

In statuten met zetel Scheveningen (gemeente 's Gravenhage).