Databank sport

 
English | Nederlands

Achilles

Naam Achilles
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche cricket- en voetbalvereeniging Achilles.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum december 1896 (eerste vermelding)
Einddatum oktober 1913 (opheffing)
Koninklijk Besluit 12 maart 1909 no. 47
Doelstelling

Het beoefenen van het cricket- en voetbalspel.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1900-1913)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1896)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

De Athleet 24 dec. 1896, p. 3 (toetreding R.V.B.).

Voetbal-almanak 1899-1900, p. 140 (R.V.B.).

Het Sportblad 13 sep. 1900, p. 3 (toetreding N.V.B.).

Voetbal-almanak 1900-1901, p. 21 (toetreden N.V.B.).

Voetbal-almanak 1905-1906, p. 118 (R.V.B.). 

Sportkroniek 15 sep. 1908, p. 165.

Voetbal-almanak 1908-1909, p. 245 (R.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 15 apr. 1909 no. 87 (KB; no. 524; oprichting 1-5-1898).

O.M. van den N.V.B. 5 okt. 1909, p. 6 (indeling Achilles 2 in R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 3 (registratie clubnaam voor N.V.B. en R.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1913-1914.

O.M. van den N.V.B. 28 okt. 1913, p. 2 (bedankt voor N.V.B.).

De Sport 28 okt, 1913, p. 256 (bedankt voor N.V.B.).

Sportkroniek 28 okt. 1913, p. 263-264 (ontbinding).

O.M. van den N.V.B. 4 nov. 1913, p. 6 (verval clubnaam met plaats).

Opmerkingen

Achilles was geregistreerd als 32 - 1911.

 

Sportkroniek 5 mei 1908, p. 709 meldt 10-jarig bestaan van Achilles Rotterdam.

 

In 1911 herriep Achilles een eerdere beslissing om zich uit de N.V.B. terug te trekken; O.M. van den N.V.B. 5 sep. 1911, p. 3 en Idem 19 sep. 1911, p. 3. Vergelijk Sportkroniek 12 sep. 1911, p. 135.

 

Niet genoemd in Adreslijst N.V.B. 1911-1912, wel in 1912-1913.

 

Achilles ging nog een fusie aan met Kralingen, maar dit bracht geen uitkomst; Sportkroniek 28 okt. 1913, p. 264.