Databank sport

 
English | Nederlands

Quick

Naam Quick
Opmerkingen over naam Voluit R.K.Sportvereeniging Quick; vanaf nov. 1941 Quick 1920.
Alternatieve namen
  • De Tukkers (1921-1924)
Plaats Oldenzaal
Provincie Overijssel
Begindatum 12 oktober 1920 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 17 december 1920 no. 20; 30 mei 1923 no. ??
Doelstelling

Om met bescherming en verzorging der godsdienstige, zedelijke belangen harer leden, de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder onder Roomsch-Katholieken te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (-1932)
  • I.V.C.B. (1932-1940)
  • K.N.V.B. (1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1920-1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 176.

Sport illustratie 19 jan. 1921, p. 39 (plaats; competitie).

Bijvoegsel Staatscourant 28-29 jan. 1921 no. 20 (KB; no. 332 R.K.S.V. Quick).

Sport illustratie 23 feb. 1921, p. 129 (opdracht R.K.U.V.B. naamswijziging Quick Ol'zaal).

Sport illustratie 20 juli 1921, p. 459 (toetreding Quick Oldenzaal in Jaarverslag R.K.U.V.B. 1920/1921).

Sportkroniek 27 juli 1921, p. 62 (registratie De Tukkers voor Quick; R.K.F.).

Sport illustratie 10 aug. 1921, p. 509 (registratie naamswijziging bij R.K.F.).

Sport illustratie 5 apr. 1922, p. 218 (foto De Tukkers Oldenzaal in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 11 mei 1926, p. 301 (registratie Quick te Oldenzaal voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 20 jan. 1931, p. 79 (Quick Oldenzaal in R.K.V.B. Utrecht).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 730 (eindstand Quick in R.K.F. 1 C).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling Quick in I.V.C.B.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling reserves in District 2).

Sport illustratie 14 aug. 1934, p. 935 (I.V.C.B.).

Sport illustratie 4 sep. 1934, p. 1016 (indeling).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 28 mei 1940, p. 433 (kampioensfoto I.V.C.B. Oost).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 526 (eindstand reserves in District 2).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. Oost).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 582 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting 14-10-1920).

Sportkroniek 20 nov. 1941, p. 984 (registratie naamswijziging; N.V.B.).

Bos, Twentse ros, p. 34, 62 en 138 (naamswijzigingen).

Opmerkingen

De Tukkers was geregistreerd als 4 - 1921.

 

Quick 1920 was geregistreerd als 93 - 1941.

 

In de statuten van 1920 aangegaan voor 29 jaar vanaf 12 okt. 1920.

 

De club was een onderafdeling van de R.K. Sportvereeniging te Oldenzaal; Sport illustratie 5 apr. 1922, p. 218 (foto).