Databank sport

 
English | Nederlands

Bezuidenhout

Naam Bezuidenhout
Alternatieve namen
  • S.S.S. (vóór juli 1926)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum juni 1926 (eerste vermelding)
Einddatum januari 1927 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Haagsche Voetbalbond (1926-1927)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 28 juni 1926, p. 779 (registratie naamswijziging; H.V.B.).

Sportkroniek 23 sep. 1926, p. 1093 (nieuw in H.V.B.).

Sportkroniek 27 sep. 1926, p. 1113 (toetreding H.V.B.).

Adreslijst Haagsche V.B. 1926-1927.

Sportkroniek 27 jan. 1927, p. 126 (uitgesloten wegens herhaald niet opkomen).

Sportkroniek 14 feb. 1927, p. 211 (royement H.V.B. wegens wanbetaling).

Sportkroniek 7 apr. 1927, p. 451 (namen betrokken ex-leden).

Sportkroniek 29 dec. 1927, p. 1534 (verval clubnaam door royement).

Opmerkingen

Bezuidenhout was geregistreerd als 51 - 1926; Sportkroniek 29 dec. 1927, p. 1534 (verval clubnaam door royement).