Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Bato

Naam Gymnastiekvereeniging Bato
Plaats Winschoten
Provincie Groningen
Begindatum 18 september 1883 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 11 mei 1887 no. 21; 7 april 1922 no. 52
Doelstelling

De gymnastiek te beoefenen (1887).

 

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van de belangstelling in de lichamelijke opvoeding (1922).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1884-1905, 1907)
Regionale bond
  • Noordergewest (1916)
  • Turnkring Oost-Groningen (1936)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 23 juli 1887 (KB).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Nieuwsblad van het Noorden 29 apr. 1912, p. 2 (plaats; uitvoering).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 39 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nrs. 124 en 482.

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 5 (plaats).

Bijvoegsel Staatscourant 20 juni 1922 no. 118 (KB; no. 1118; nieuwe statuten bij verlenging).

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (40-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Sportblad voor Friesland 7 juli 1925, p. 227 (gewest).

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 9 (45-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 67 (Kring Oost-Groningen).

Het Turnblad 6 jan. 1939, p. 6 (Turnkring Oost-Groningen).

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 74 (Kring Oost-Groningen).