Databank sport

 
English | Nederlands

D.J.S. (Door Juist Schieten)

Naam D.J.S. (Door Juist Schieten)
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging D.J.S.
Alternatieve namen
  • De Jonge Spartaan (vóór dec. 1921)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 juni 1920 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 4 juni 1923 no. 36
Doelstelling

Het bevorderen van het voetbalspel en van de athletiek in het bijzonder, en van openluchtspelen in het algemeen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1925)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1920-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportrevue 't Stadion 6 sep. 1921, p. 89 (toetreding De Jonge Spartaan in R.V.B.).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922 (met verbetering clubnaam).

Sportrevue 't Stadion 13 dec. 1921, p. 411 (afkorting D.J.S. en naamswijziging in R.V.B.).

Sportkroniek 19 dec. 1921, p. 619 (registratie D.J.S. in R.V.B.).

Sportrevue 't Stadion 10 jan. 1922, p. 497 (foto).

Bijvoegsel Staatscourant 13-14 juli 1923 no. 135 (KB; no. 704; oprichting en wijziging afkorting).

Sportrevue 't Stadion 7 aug. 1923, p. 1375 (Rot. Voetbal - en Athl. vereen.).

Adreslijst R.V.B. 1923-1924 (D.J.S.).

Sportkroniek 8 okt. 1925, p. 1109 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1925-1926 (oprichting).

Jaarverslag N.V.B. 1925-1926, p. 37 (toetreding N.V.B.).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

D.J.S. was geregistreerd als 36 - 1921; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

 

De club is met SC Rotterdam gefuseerd tot DJSRC; VVV, p. 27.