Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren)

Naam Gymnastiekvereeniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 16 september 1921 (eerste vermelding)
Einddatum 1937 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 18 november 1921 no. 45
Doelstelling

De leden van het H.T.M. personeel in de gelegenheid te stellen zich gymnastisch te ontwikkelen alsmede door regelmatige oefeningen hunne lichaamskrachten te verhoogen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1927-1937)
Regionale bond
  • Turnkring Den Haag en Omstreken (1937)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 27-28 jan. 1922 no. 20 (KB; no. 109; afkorting en oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1927, p. 8 (toetreding).

Jaarboek K.N.G.V. 1937, p. 11 (Kring; bedankt per 1 jan. 1938).