Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Oefening Kweekt Kunst

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Oefening Kweekt Kunst
Plaats Broek op Langedijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 24 mei 1918 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 7 september 1920 no. 79
Doelstelling

De behartiging der lichamelijke opvoeding [met den Bijbel als Gods woord tot grondslag].

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 15-16 okt. 1920 no. 201 (KB; no. 2679; oprichting).