Databank sport

 
English | Nederlands

D.D.C.

Naam D.D.C.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 3 maart 1927 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1932)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1927-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940-1944)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    D.N.L. Rotterdam

    T.O.P. Rotterdam 

Verantwoording gegevens

Sportkroniek 10 mrt. 1927, p. 322 (registratie clubnaam; R.V.B.).

O.M. van den R.V.B. 22 mrt. 1927, p. 2 (D.D.C. combinatie van D.N.L. en T.O.P.).

O.M. van den R.V.B. 9 aug. 1927, p. 1 (toetreding als combinatie D.N.L. en T.O.P.).

Sportkroniek 11 aug. 1927, p. 927 (fusie D.N.L en T.O.P. tot D.D.C. in R.V.B.).

Adreslijst R.V.B. 1927-1928, p. 60 (nieuw toegetreden clubs).

Sportkroniek 28 aug. 1930, p. 1078 (R.V.B.).

Sportkroniek 6 okt. 1932, p. 1138 (toelating K.N.V.B.).

Adresboek K.N.V.B. 1932-1933 (oprichting).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

O.M. van den N.V.B. 29 feb. 1944, p. 1 (verval clubnaam door fusie; Afd. Rotterdam).

Opmerkingen

Adreslijst R.V.B. 1927-1928, p. 60: combinatie van D.N.L.S. en T.O.P. (lees: D.N.L.).

 

D.D.C. was geregistreerd als 20 - 1927; Adresboek R.V.B. 1933-1934 en O.M. van den N.V.B. 29 feb. 1944, p. 1 (verval clubnaam door fusie).

Sportkroniek 25 mrt. 1935, p. 374 noemt D.D.C. combinatie van "twee populaire volksvereenigingen uit het centrum der stad D.N.L. en D.O.S." NB DOS was oude naam van TOP.