Databank sport

 
English | Nederlands

Sint Ignatius

Naam Sint Ignatius
Opmerkingen over naam Voluit R.K. en A.C. Sint Ignatius.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1928 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • D.H.V.B. (1928-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 28 aug. 1928, p. 862 (toetreding R.K.V. en A.C. in D.H.V.B.).

Sport illustratie 10 mrt. 1931, p. 278 (plaats; Bond).

Sport illustratie 6 feb. 1934, p. 165 (plaats).

Sport illustratie 11 sep. 1934, p. 1046 (indeling Zuid).

Idem 24 mrt. 1936, p. 332 N (achtste jaarfeest).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor D.H.V.B.).

Sport illustratie 23 aug. 1938, p. 1102 (tweede lustrum).

Sport illustratie 11 juni 1940, p. 472 (eindstand Zuid).

O.M. van de Onderafd. Rotterdam 2 sep. 1940 (aanvulling adreslijst).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941 (geen nadere gegevens).

Sportkroniek 3 mrt. 1941, p. 169 (registratie clubnaam; Onderafd. Rotterdam).

Adresboek N.V.B. afd. Rotterdam 1941-1942 (geen nadere gegevens).

Opmerkingen

Sint Ignatius was geregistreerd als 18 - 1941.

 

In okt. 1930 kwam de club los van het patronaat en kon zodoende een tweede elftal bij de D.H.V.B. inschrijven; Sport illustratie 21 okt. 1930, p. 1142.