Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiekvereeniging Hébe

Naam Dames Gymnastiekvereeniging Hébe
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 12 december 1918 (oprichting)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 9 juli 1919 no. 94
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1919-1922)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 2 sep. 1919 no. 189 (KB; no. 2710; oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1919, p. 9 (toetreding als buitengewoon lid).

Jaarverslag K.N.G.V. 1922, p. 11 (afgeschreven).