Databank sport

 
English | Nederlands

Union

Naam Union
Opmerkingen over naam Voluit Sportvereeniging Union. Frans voor: eenheid.
Alternatieve namen
  • Keizer Karel (1923-1927)
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 24 februari 1914 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 10 mei 1920 no. 36
Doelstelling

Het bevorderen van de sport in den meest uitgebreiden zin des woords.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1920-1932)
  • K.N.V.B. (1934-1937, 1940)
  • I.V.C.B. (1932-1934, 1937-1940)
Regionale bond
  • R.K.V.B. Den Bosch (1918-1940)
  • Afdeling Nijmegen (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 195.

De Tijd 9 dec. 1918, p. 3 (Union in R.K.V.B. afd. Nijmegen).

Jaarboekje R.K.F. 1918-1919 (R.K.V.B. Den Bosch; toetreding; eindstand distr. Nijmegen).

Bijvoegsel Staatscourant 22 juni 1920 no. 119 (KB; no. 1696; oprichting 24-11-1919).

Ons sportblad 1 sep. 1920 (indeling reserves in R.K.V.B. Den Bosch district Nijmegen).

Sport illustratie 26 jan. 1921, p. 51 (plaats; R.K.F.).

Sport illustratie 1 nov. 1922, p. 699 (adreslijst R.K.V.B. Den Bosch).

Sport illustratie 31 okt. 1923, p. 701 (registratie Keizer Karel voor Union in R.K.F.).

Sport illustratie 19 jan. 1926, p. 33 (foto Keizer Karel Nijmegen vroeger Union in R.K.F.).

Sport illustratie 23 aug. 1927, p. 609 (registratie R.K.F. Union voorheen Keizer Karel).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 730 (eindstand R.K.F. 1 B).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling I.V.C.B.).

Sport illustratie 14 aug. 1934, p. 923 (interne problemen bij overgang neutrale kamp).

Sport illustratie 28 aug. 1934, p. 971 en 986 (idem).

Sport illustratie 11 sep. 1934, p. 1043 (indeling reserves in district Nijmegen).

Sport illustratie 15 juni 1937, p. 747 Z (toetreding R.K.V.B. Den Bosch).

Sport illustratie 12 juli 1938, p. 902 (overgang K.N.V.B. naar I.V.C.B.).

Sport illustratie 16 aug. 1938, p. 1080-1081 (oprichting).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. Zuid 2).

Sport illustratie 20 aug. 1940, p. 611 (eindstand reserves in District Nijmegen/Maas en Waal).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 583 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Gelderland Zuid 1940-1941 (plaats).

Sportkroniek 15 dec. 1941, p. 1071 (registratie clubnaam; N.V.B.).

Derks en Budel, Sportief en katholiek, p. 98 (K.N.V.B. 1934-1937).

Opmerkingen

Union was geregistreerd als 100 - 1941.

 

In de statuten van 1920 worden de leden omschreven "alle Roomsch katholieke personen die in de na te noemen door de vereeniging uit te geven obligatieleening deelnemen, of door eigendomsovergang daarvan eigenaar worden en als lid worden aangenomen."

 

In 1923 leefde bij Union ernstige bezwaren tegen de registratie als Keizer Karel; Sport illustratie 3 okt. 1923, p. 628.

 

Omschreven als: "De R.K.S.V. Union - door ons tot heden officieel Keizer Karel genoemd - [...] de katholieke tegenhanger van 't neutrale Quick"; Sport illustratie 17 mei 1927, p. 349.

 

In sep. 1934 is Union uiteengevallen in een deel dat naar de K.N.V.B. overstapte en een deel dat in de R.K.V.B. bleef; Sport illustratie 11 sep. 1934, p. 1030.

In jan. 1935 nam de R.K.F. royement van R.K.V.B. Den Bosch van tal van spelers van Union over; Sport illustratie 29 jan. 1935, p. 140.