Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Kracht en Vlugheid

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Kracht en Vlugheid
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 oktober 1924 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 3 oktober 1925 no. 28; 24 februari 1927 no. 39
Doelstelling

De bevordering van den lichamelijken welstand (1925 en 1927).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1926)
Regionale bond
  • Gewest Holland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Christelijk Sportblad 10 dec. 1924, p. 6 (afsplitsing van Concordia).

Lichaamsoefening 22 apr. 1925, p. 6-7 (uitvoering).

Lichaamsoefening 24 juni 1925, p. 4 (niet aangesloten bij N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 14 okt. 1925, p. 8 (besluit tot aansluiting N.C.G.V.).

Bijvoegsel Staatscourant 23-24 okt. 1925 no. 206 (KB; no. 989; aangegaan vanaf 1-10-1924).

Lichaamsoefening 3 feb. 1926, p. 1 (toetreding N.C.G.V.).

Bijvoegsel Staatscourant 18-19 mrt. 1927 no. 55 (KB; no. 307; wijziging statuten).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577 (ledenlijst N.C.G.V.).

Lichaamsoefening 17 juli 1930, p. 367 (foto).

De C.N.V.B.-er 26 apr. 1939, p. 3 (plaats; aankondiging uitvoering).

Opmerkingen

De club ontstond eind 1924 als afsplitsing van Concordia; Christelijk Sportblad 10 dec. 1924, p. 6.

 

Omschreven als "de jonge vereeniging ... in het Westen van Rotterdam"; Lichaamsoefening 22 apr. 1925, p. 7.

Aangegaan volgens de statuten vanaf 1 okt. 1924.

 

Omslag Lichaamsoefening 13 feb. 1930 foto bij eerste lustrum met nieuw vaandel.