Databank sport

 
English | Nederlands

All Round

Naam All Round
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 21 maart 1934 (oprichting)
Einddatum februari 1938 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1935-1938)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Adreslijst U.P.V.B. 1935-1936.

Jaarverslag U.P.V.B. 1935-1936, p. 12 (toetreding).

Adreslijst U.P.V.B. 1936-1937 (met pen doorgehaald).

Sportkroniek 21 dec. 1936, p. 1546 (registratie clubnaam; U.P.V.B.).

Jaarverslag U.P.V.B. 1936-1937, p. 9 (vertrokken uit Bond).

Sportkroniek 17 feb. 1938, p. 229 (verval clubnaam door royement). 

Opmerkingen

All Round was geregistreerd als 102 - 1936; Sportkroniek 17 feb. 1938, p. 229 (verval clubnaam door royement).