Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Jahn

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Jahn
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum april 1931 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V.
Regionale bond
  • Geldersch Overijsselsch Gewest (1932)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 2 apr. 1931, p. 179 (plaats; niet aangesloten).

Lichaamsoefening 24 dec. 1931, p. 642 (bezoekt vergadering Geld.-Over. Gewest).

Lichaamsoefening 8 dec. 1932, p. 568 (toetreding gewestelijk lid in Jaarverslag).