Databank sport

 
English | Nederlands

Steenwijker Lawn Tennisclub

Naam Steenwijker Lawn Tennisclub
Opmerkingen over naam Ook als Steenwijk.
Plaats Steenwijk
Provincie Overijssel
Begindatum 16 maart 1923 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 23 mei 1924 no. 44
Doelstelling

Het lawntennisspel te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B. (1924-1925, 19??)
Regionale bond
  • District Overijssel
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 20-21 juni 1924 no. 119 (KB; no. 467; oprichting).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1939 (als Steenwijk).

Opmerkingen

Aangenomen als bondslid; Lawn Tennis en Golf 26 mrt. 1924, p. 1.

Bedankt als lid van de N.L.T.B.; Lawn Tennis 27 feb. 1925, p. 1.