Databank sport

 
English | Nederlands

Vroomshoop

Naam Vroomshoop
Alternatieve namen
  • R.O.D.A. (1930)
Plaats Vroomshoop
Provincie Overijssel
Begindatum november 1930 (eerste vermelding)
Einddatum februari 1935 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1930-1935)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 18 nov. 1930, p. 1254 (poging Vroomshoop in R.K. kamp te brengen).

Sport illustratie 25 nov. 1930, p. 1291 (toetreding R.O.D.A. in R.K.U.V.B. als Vroomshoop).

Sport illustratie 16 juni 1931, p. 661 (kampioen R.K.U.V.B. 3 D).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 2).

Sport illustratie 5 feb. 1935, p. 178 (schorsing wegens wanbetaling).

Bos, Twentse ros, p. 36 en 47.