Databank sport

 
English | Nederlands

A.C.C.

Naam A.C.C.
Alternatieve namen
  • A.T.C. (L'Avenir T.H.O.R. Combinatie) (1921-1924)
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 20 oktober 1921 (oprichting)
Einddatum juli 1926 (opheffing)
Koninklijk Besluit 10 maart 1922 no. 15
Doelstelling

De beoefening van het voetbalspel en aanverwante takken van sport, athletiek ter bevordering van lichamelijke opvoeding.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1921-1926)
Regionale bond
  • Limburgsche Voetbalbond (1921-1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    L'Avenir Maastricht

    T.H.O.R. Maastricht

Verantwoording gegevens

Sportkroniek 24 okt. 1921, p. 328 (registratie A.T.C. in N.V.B. en verval L'Avenir en Thor).

Sportkroniek 28 okt. 1921, p. 346 (fusie).

Adreslijst N.V.B. seizoen 1922-1923 (oprichting A.T.C. 1-11-1921).

Jaarverslag K.N.V.B. 1921-1922, p. 20 (fusie).

Bijvoegsel Staatscourant 9 mei 1922 no. 90 (KB; no. 806; afkorting en oprichting).

Ons Zuiden 3 juli 1923, p. 13 (voorlopige rehabilitatie).

Adreslijst N.V.B. 1923-1924 (doorgehaald met verwijzing naar A.C.C.).

Sportkroniek 14 aug. 1924, p. 973 (registratie naamswijziging; N.V.B. en Lb. V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1924-1925 (met A.C.C.).

Sportkroniek 8 juli 1926, p. 815 (verval clubnaam A.C.C. door combinatie).

Opmerkingen

A.T.C. was geregistreerd als 20 - 1921; Sportkroniek 14 aug. 1924, p. 973 (verval clubnaam door naamsverandering).

 

A.C.C. was geregistreerd als 65 - 1924; Sportkroniek 8 juli 1926, p. 815 (verval clubnaam door combinatie).

In de statuten van 1922 voluit Maastrichtsche Voetbal-Vereeniging l'Avenir - T.H.O.R. - Combinatie.

 

Adreslijst N.V.B. 1925-1926 aantekening: "Gecombineerd met Ammelie, naam: A.A.C."

 

Melding dat de club naam heeft veranderd in R.C.M. (Racing Club Maastricht) maar bij de N.V.B. nog als A.T.C. is ingeschreven; Sportkroniek 27 sep. 1923, p. 1365.