Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Gymnastiek Vereeniging

Naam Amsterdamsche Gymnastiek Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 22 april 1863 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 6 maart 1877 nr. 18; 6 december 1904 no. 68; 18 september 1918 no. 33
Doelstelling

Het beoefenen en bevorderen van de gymnastiek en sport (1918).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1868)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland (1916)
  • Amsterdamsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 60 en 133 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 2.

Bijvoegsel Staatscourant 10 mrt. 1919 no. 58 (KB; no. 471; oprichting 1-4-1863).

Jaarverslag K.N.G.V. 1927, p. 10 (royement).

Bijvoegsel Staatscourant 19 feb. 1935 no. 35 (KB; no. 202; verlenging).

Het Turnblad 29 apr. 1938, p. 65-67 (foto's bij 75-jarig bestaan).

Opmerkingen

Kennelijk gerehabiliteerd.