Databank sport

 
English | Nederlands

Semper Avanti (S.A.)

Naam Semper Avanti (S.A.)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 9 juli 1924 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1928-1932)
  • I.V.C.B. (1932-1937)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1924-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 16 sep. 1924, p. 801 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 11 mei 1926, p. 301 (registratie clubnaam voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 25 sep. 1928, p. 945 (foto; debuut R.K.F.).

Sport illustratie 22 jan. 1929, p. 93 (komend eerste lustrum).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 731 (eindstand R.K.F. 2 M).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling I.V.C.B.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling S.A. 2 in District 1).

Sport illustratie 14 aug. 1934, p. 935 (indeling I.V.C.B. West 1).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 12 juli 1938, p. 902 (degradatie in Jaarverslag I.V.C.B. 1937/1938).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 525 (eindstand District 1).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Sportkroniek 6 okt. 1941, p. 820 (registratie clubnaam; Afd. Utrecht).

Opmerkingen

De club werd regelmatig afgekort tot S.A., zie b.v. Sport illustratie 27 feb. 1934, p. 243.

 

Semper Avanti was geregistreerd als 80 - 1941.