Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Gymnastiekvereeniging Jong Leven

Naam R.K. Gymnastiekvereeniging Jong Leven
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum februari 1924 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • A.G.B. (1931)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Het Centrum 25 feb. 1924, p. 10 (clubgegevens; in parochie St. Antonius).

Sport illustratie 7 juli 1931, p. 733 (plaats; A.G.B.).

Sport illustratie 16 feb. 1932, p. 176 (toetreding in jaarverslag A.G.B. 1931/1932).