Databank sport

 
English | Nederlands

D.L.V.

Naam D.L.V.
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1910 (eerste vermelding)
Einddatum 1926 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Leidsche Voetbalbond (1910-1926)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 3 (registratie clubnaam voor L.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1912-1913, p. 280 (L.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1913-1914, p. 288 (L.V.B.).

Leidsch Dagblad 8 jan. 1915, p. 1 (D.L.V. te Leiden).

Sportkroniek 14 okt. 1921, p. 269 (L.V.B.).

Sportkroniek 24 jan. 1927, p. 110 (verval clubnaam D.E.V. te Leiden door ontbinding).

Jubileumboek L.V.B. 25 jaar, p. 20, 26 en 28.

Opmerkingen

D.L.V. was geregistreerd als 32 - 1911; Sportkroniek 24 jan. 1927, p. 110 (verval clubnaam door ontbinding; hier abusievelijk D.E.V.).

 

Artikel over het Rijksopvoedingsgesticht waar tal van jongens voetballen; Leidsche Courant 21 jan. 1911, p. 5.

 

In 1910-1911 werd een elftal van het Rijksopvoedingsgesticht te Leiden in de competitie van de L.V.B. toegelaten; Jaarverslag N.V.B. 1910-1911, p. 69-70.

In het jaarverslag van 1926-1927 wordt gemeld dat de club verdween door de overplaatsing van het Rijksopvoedingsgesticht; Sportkroniek 21 juli 1927, p. 857.

 

Omschreven als "de voetbalvereeniging van het thans reeds jaren opgeheven Rijksopvoedingsgesticht"; Leidsch Dagblad 28 juli 1937, p. 9.