Databank sport

 
English | Nederlands

Neptunus

Naam Neptunus
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging Neptunus. Naar Romeinse god van water en zee.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 juni 1900 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 18 april 1932 no. 65
Doelstelling

De beoefening en bevordering van het voetbalspel, de athletiek en aanverwante takken van sport.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1911)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1900-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Hierbij aangesloten:

    Het Westen

Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 164.

Overdijkink, Voetbalwijzer, p. 119-120.

Voetbal-almanak 1905-1906, p. 118 (R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 4 (registratie clubnaam voor N.V.B. en R.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912.

Voetbal jaarboekje 1911-1912, p. 195 (R.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Sportkroniek 2 juni 1930, p. 739 (30-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 20-21 mei 1932 no. 96 (KB; no. 471; oprichting).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

Neptunus was geregistreerd als 32 - 1911; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

 

In 1902 keerde het "herboren Neptunus" terug in de N.V.B.; Voetbal-almanak 1903-1904, p. 91.

Sportkroniek 2 juni 1930, p. 739 meldt: "In 1919 kon slechts een combinatie met Het Westen het voortbestaan verzekeren."

In de statuten van 1932 staat dat Neptunus op 1 juni 1900 als Rotterdamsche Voetbalvereeniging werd opgericht en "na samensmelting op 15 Augustus 1919 met de Rotterdamsche Voetbalvereeniging Het Westen onder den tegenwoordigen naam voortgezet." De club werd aangegaan voor 29 jaar vanaf 1 juni 1930.