Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Attila

Naam Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Attila
Alternatieve namen
  • Gymnastiek- en schermvereeniging Attila (vóór aug. 1933)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 6 oktober 1889 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 3 februari 1890 nr. 17; 14 november 1893 no. 47; 9 augustus 1919 no. 42; 28 augustus 1933 no. 52
Doelstelling

De gymnastiek en schermkunst te beoefenen (1893).

De gymnastiek en het schermen zooveel mogelijk practisch te beoefenen en uit te breiden (1919).

De gymnastiek practisch te beoefenen en te bevorderen (1933).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1889)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
  • Stichtsche Turnkring (1936)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 14 nov. 1889, p. 13 (melding oprichting).

Staatscourant 2 apr. 1890 (KB).

Staatscourant 23 dec. 1893 (wijziging statuten).

De Athleet 15 aug. 1894, p. 1 (5-jarig bestaan).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 51 en 145 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 197.

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 5 (plaats).

Bijvoegsel Staatscourant 2 okt. 1919 no. 211 (KB; no. 3161; oprichting 3-2-1890 en verlenging).

Algemeen sportblad Utrecht 8 nov. 1921, p. 26 (K.B. van 1919).

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (35-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 9 (40-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 6-7 okt. 1933 no. 195 (KB; no. 857; nieuwe statuten bij naamswijziging).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 69 (Stichtsche Turnkring).

Het Turnblad 6 jan. 1939, p. 8 (40-jarig bestaan).

Het Turnblad 6 juni 1941, p. 93 (plaats en Kring).