Databank sport

 
English | Nederlands

Bataafsche Lawn Tennis Bond

Naam Bataafsche Lawn Tennis Bond
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 14 juni 1903 (oprichting)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 11 mei 1904 no. 40; 23 maart 1912 no. 39
Doelstelling

De beoefening van het lawn-tennisspel op de "Bataaf" te 's Gravenhage te bevorderen door het houden van eene club-competitie en jaarlijksche personeele lawn-tenniswedstrijden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 6 aug. 1903, p. 70 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 9 juni 1904 no. 133 (KB; no. 552; oprichting).

De Sport 10 mei 1906, p. 499 (competitie met vier clubs).

Sportkroniek 1 juli 1908, p. 1.

Bijvoegsel Staatscourant 2 mei 1912 no. 102 (KB; no. 657; wijziging statuten).

Officieel jaarboekje van den N.L.T.B. 1914, p. 148.

Officieel jaarboekje  N.L.T.B. 1916.

Sportkroniek 19 mrt. 1919, p. 659 (bondslid).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927. 

Opmerkingen

Omschreven als "den Bataafschen Lawn-Tennis Bond, een bond die dit jaar tot stand is gekomen tusschen eenige lawn-tennisvereenigingen, die de velden van den Bataaf tot speelterrein hebben."; Sportkroniek 6 aug. 1903, p. 70.

 

In 1906 competitie met Quick Advantage, Selica, Be Quick en N.F.C.; De Sport 10 mei 1906, p. 499.