Databank sport

 
English | Nederlands

Bornerbroek

Naam Bornerbroek
Plaats Bornerbroek
Provincie Overijssel
Begindatum augustus 1928 (eerste vermelding)
Einddatum september 1930 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1928-1930)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 28 aug. 1928, p. 862 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 2 juli 1929, p. 744 (nieuw lid in Jaarverslag R.K.U.V.B. 1928/1929).

Sport illustratie 1 juli 1930, p. 733 (niet in competitie volgens Jaarverslag R.K.U.V.B. 1929/1930).

Sport illustratie 9 sep. 1930, p. 996 (ontbonden in R.K.U.V.B.).