Databank sport

 
English | Nederlands

Rijks Ambt

Naam Rijks Ambt
Plaats Utrecht ?
Provincie Utrecht
Begindatum 1931 (eerste vermelding)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 29 okt. 1931, p. 1336 (U.P.V.B.).