Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Turnlust

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Turnlust
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum mei 1931 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V.
Regionale bond
  • Geldersch Overijsselsch Gewest (1931)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 7 mei 1931, p. 252 (toetreding proeflid Gewest voor een jaar).

Opmerkingen

Onderafdeling Chr. Jonge Mannen Vereen. te Zwolle; Lichaamsoefening 7 mei 1931, p. 252.