Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Excelsior

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Excelsior
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 5 oktober 1906 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 7 maart 1919 no. 62; 30 september 1935 no. 33
Doelstelling

Beoefening en bevordering der gymnastiek in den meest uitgebreiden zin des woords [met inachtneming van de grondslag de H.S. als Gods Woord, zooals die is vastgesteld door de Dordtsche Synode, volgens besluit in de jaren 1618-1619].

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1910)
Regionale bond
  • Gewest Holland
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 7 mei 1919 no. 106 (KB; no. 1573; oprichting en grondslag).

Christelijk Sportblad 2 apr. 1924, p. 5-6.

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 4 (lid N.C.G.V. in 1910).

Lichaamsoefening 9 juni 1926, p. 4 (foto bij 20-jarig bestaan).

Lichaamsoefening 19 sep. 1928, p. 577.

Lichaamsoefening 8 okt. 1931, p. 491 (foto bij 25-jarig bestaan).

Lichaamsoefening 10 dec. 1931, p. 601 (oprichtingsdatum).

Lichaamsoefening, 2 nov. 1933, p. 500.

Bijvoegsel Staatscourant 29 okt. 1935 no. 211 (KB; no. 949; oprichting en verlenging).

Opmerkingen

Aanwezig bij oprichting van het N.C.G.V. in 1910; Een kwart eeuw Christelijke Lichamelijke Opvoeding, p. 17-18.