Databank sport

 
English | Nederlands

S.D.O. (Samenspel Doet Overwinnen)

Naam S.D.O. (Samenspel Doet Overwinnen)
Opmerkingen over naam Voluit R.K.V.V. S.D.O.
Alternatieve namen
  • R.K.B.V. (1918-1926)
Plaats Bussum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 7 november 1917 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 13 november 1920 no. 78
Doelstelling

De beoefening der voetbalsport onder de Roomsch Katholieken te bevorderen, zonder dat de godsdienstige belangen der leden daarbij schade lijden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1918-1932)
  • I.V.C.B. (1932-1940)
  • K.N.V.B. (1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1918-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 81.

Jaarboekje R.K.F. 1918-1919 (R.K.U.V.B.; toetreding S.D.O. Bussum).

O.M. van den N.V.B. 1 okt. 1918, p. 1 (registratie R.K.V.B. [sic] voorheen S.D.O.; R.K.F.).

Ons sportblad 22 sep. 1920 (S.D.O. Bussum in adreslijst R.K.U.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 24-25 dec. 1920 no. 251 (KB; no. 3374; oprichting).

Sport illustratie 2 mrt. 1921, p. 147 (registratie R.K.B.V. voor S.D.O. in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 20 juli 1921, p. 458 (debuut S.D.O. in R.K.F. in Jaarverslag R.K.U.V.B. 1920/1921).

Sport illustratie 28 sep. 1921, p. 619 (bevestiging R.K.B.V. voor S.D.O. in R.K.F.).

Sport illustratie 22 mrt. 1922, p. 183 (foto R.K.B.V. Bussum).

Sport illustratie 11 mei 1926, p. 301 (registratie S.D.O. te Bussum voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 730 (eindstand R.K.F. 1 D).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling I.V.C.B.).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling reserves in District 1).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 526 (eindstand reserves in District 1).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. West 1).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 583 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting S.D.O.).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Sportkroniek 13 nov. 1941, p. 956 (registratie clubnaam; N.V.B.).

Sportkroniek 5 mrt. 1942, p. 172 (verval clubnaam R.K.B.V. door naamswijziging; ex R.K.F.).

Opmerkingen

R.K.B.V. was geregistreerd als 40 - 1918; Sportkroniek 5 mrt. 1942, p. 172 (verval clubnaam door naamsverandering).

NB in 1918 als R.K.V.B.

 

S.D.O. was geregistreerd als 91 - 1941.

 

Omschreven als "R.K.V.B.V. te Bussum vroeger genaamd S.D.O." in Sport illustratie 26 okt. 1921, p. 688.